ผลสัมฤทธิ์ของการใช้อิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Achievement in Community Development from the Implementation of the Four Paths of Accomplishment:ACase Study of Thon Hong Municipality, (Phromkhiri District, Nakhonsithamarat) /

ผู้แต่ง
ดาราณี สิทธิพงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ด424ผ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 114 หน้า : ตาราง, แผนที่ ; 30 ซม.