การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคคลากร โรงพยาบาลหนองเรือง จังหวัดขอนแก่น /

ผู้แต่ง
สายสุนีย์ แถวโนนงิ้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 610.6 ส662ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฉ) 156 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.