ธรรมาวลี : หมวดธรรมในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318 พ336ธ 2537
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กิตติวรรณ, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
919 หน้า ; 24 ซม.