ยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ /

ผู้แต่ง
กาญจนา แก้วเทพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1