เล่าเรื่องพระจอมเกล้าฯ /

ผู้แต่ง
ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ทวิพัตร 2004, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1