ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2548 /

ผู้แต่ง
พระเทพรัตนสุธี (พิมพ์ ญาณวีโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1