88 ลู่ทางสู่...ความสำเร็จของนักบริหาร /

ผู้แต่ง
ปราชญา กล้าผจัญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2