ยอดวรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัย /

ผู้แต่ง
อุทัย ไชยานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.91132 อ819ย 2544
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : น้ำฝน, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
139 หน้า