วรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี /

ผู้แต่ง
อุทัย ไชยานนท์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
895.91134 อ891ว 2545
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : น้ำฝน, 2545
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
126 หน้า