100 ปีการปกครอองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540 /

ผู้แต่ง
ธเนศวร์ เจริญเมือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1