พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา : พระอภิธรรมปิฎก /

ผู้แต่ง
อุทัย บุญเย็น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1