จิตวิทยาวัยกลางคน : การเผชิญภาวะวิกฤตและการปรับตัว /

ผู้แต่ง
ศรีเรือน แก้วกังวาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ตะเกียง, 2534
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1