การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องวิชชาในพระไตรปิฎก = An Analytical Study of Vijja in the Tipitaka /

ผู้แต่ง
แม่ชีวิไล ฤทธิ์อินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ว724ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ช), 105 หน้า ; 30 ซม.