กรุงแตก พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย /

ผู้แต่ง
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3