การติดตามระบบนิเวศอย่างมีส่วนรวม : บทเรียนปัจจุบันสู่ทิศทางในอนาคต /

ผู้แต่ง
ระวี ถาวร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
577.3 ร268ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ดูมายเบสท์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
235 หน้า : ภาพประกอบ