สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พ.ศ.2310 /

ผู้แต่ง
สุเนตร ชุตินธรานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ศยาม, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5