การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548 = Political Participation of Undergraduate Students in Faculty of Education, Khon Kaen University Academic Year 2005

ผู้แต่ง
ภัทรสิริ โคบุตรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323 ภ381ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-จ), 96 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.