พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน : ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.318 ส763พ 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 16
Physical description
820 หน้า ; 25 ซม.