ดิกชันนารีไทย-อังกฤษ /

ผู้แต่ง
ลอย ชุนพงษ์ทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1