สมดุลธรรม : ประมวลธรรมปฏิบัติสายวิปัสสนาในฌาน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เชียงใหม่ : นันทพันธ์, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2