ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด = Customers' Satisfaction to the Services of Roi-Et Public Library /

ผู้แต่ง
อดิศักดิ์ ทุมอนันต์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 027.4 อ129ค 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 104 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.