การใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการยุติข้อพิพาทในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดยโสธร = The Application of Doctrines of the Sublime State of Conduct to Settle Disputes on Criminal Cases : A Case Study of Yasothon Court /

ผู้แต่ง
สมชาย วรรณลุ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3014 ส239ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 169 หน้า ; 30 ซม.