ราชาธิราช-กากี /

ผู้แต่ง
นายตำรา ณ เมืองใต้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3