กลยุทธ์การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ /

Corporate Author
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.41 ส691ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
103 หน้า : ภาพประกอบ