การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย = The Peple's Role Involving with the Process of Phuhor Tambon Administration Organization Phulauang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
ธิติกานต์ แสนไทย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ธ586ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 114 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.