แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : ศึกษาเปรียบเทียบ = The Concepts of Self-Sufficiency Economy Initiated by His Majesty the King and the Buddha's Teachings : A Comparative Study /

ผู้แต่ง
มัทนา พันทวี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ม346น 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 102 หน้า ; 30 ซม.