ปัญหาและอุปสรรคการจัดเก็บภาษีบำรุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดเก็บภาษีค้าปลีกน้ำมัน = The Problems and Obstracles in Collecting Local Tax of Roi-Et Provinceal Organization : A Case Study of Retail Transactin of Oil /

ผู้แต่ง
ประพันธ์ ศรีชะตา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 336.27 ป319ป 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 82 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.