พุทธสถาปัตย์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาอุโบสถวัดศรีคุณเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย /

ผู้แต่ง
พระสมัชชินทร์ ประเสริฐแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1