พุทธสถาปัตย์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาอุโบสถวัดศรีคุณเมือง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย /

ผู้แต่ง
พระสมัชชินทร์ ประเสริฐแก้ว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31872 ส291พ 2549
พิมพ์ลักษณ์
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ง), 178 หน้า ; 30 ซม.