ประวัติศาสตร์สากล สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่และลำดับเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน /

ผู้แต่ง
ปรีชา ศรีวาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1