สภาพปัญหาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Problems on Undergoing Tasks in Public Health of Tambon Administration Organization:A Case Study of Amphoe Changhan,Roe-Et Province /

ผู้แต่ง
อำนาจ ถนอมทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1