การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของคณะกรรมการหมุ่บ้านในเขตอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Moral Principles to Daily Life Practice of Village Committee in Khanom District,Nakhon Si Thammarat /

ผู้แต่ง
เกรียงไกร สมสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ก767ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ซ), 125 หน้า ; 30 ซม.