แนวทางการพัฒนาการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร = Guidelines for Developing General Election of Yasothon Provincial Administration Organization : A Case Study /

ผู้แต่ง
อำนวยผล ชายทวีป
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.63 อ684น 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 93 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.