อิทธิพลความเชื่อพระภูมิเจ้าที่ต่อวิถีชีวิตคนล้านนา : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Influence of belief in the House Guardian Gods Upon Lanna People's Way of Life : A Case Study of Muang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
มานพ ปิยะวงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 392.36 ม443อ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช), 118 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.