ประวัติศาสตร์ไทย /

ผู้แต่ง
บังอร ปิยะพันธุ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1