การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของสามเณรชาวเขาวัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Social and Cultural Adaptation of the Hill Tribe Novices in Wat Veveknvanaram,Tambon Nong Han,Amphoe San Sai,Changwat Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระปลัดอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส (สุทธวาสน์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 303.482 อ621ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 192 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.