การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของสามเณรชาวเขาวัดวิเวกวนาราม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Social and Cultural Adaptation of the Hill Tribe Novices in Wat Veveknvanaram,Tambon Nong Han,Amphoe San Sai,Changwat Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระปลัดอาทิตย์ อาทิจฺจวํโส (สุทธวาสน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1