การบ้าน-การเมือง /

ผู้แต่ง
นรนิติ เศรษฐบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.9593 น217ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
195 หน้า