การบ้าน-การเมือง /

ผู้แต่ง
นรนิติ เศรษฐบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1