ระบบเศรษฐกิจการเมืองญี่ปุ่น : ความเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง /

ผู้แต่ง
ไชยวัฒน์ ค้ำชู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้างสื่อ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1