เด็กชายเล /

ผู้แต่ง
ชลลดา ปะการัง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1