มองศาสนา มองปรัชญา = Deep Insight on Religion and Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ช่อระกา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1