ในหลวงกับศิลปวัฒนธรรม /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พี.วี. การพิมพ์, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1