(ศรี) ทวารวดี ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ /

ผู้แต่ง
ธิดา สาระยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2538
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3