วินัยมุขเล่ม 3 ฉบับมาตรฐาน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเชียง, 2536
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1