สัมฤทธิ์ผลของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านเขวาชี หมู่ 2 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Achievement of Administration and Management of Village Fung : A Case Study of Ban Khwaochee Moo 2, Tambon Sanchart, Chang Han Districtm Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
ชัชชัย อิ่มพูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.72 ช353ส 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 95 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.