คำอธิบาย ประมวลกฎหายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย คำ้ประกัน จำนอง จำนำ สิทธิยึดหน่วง และ บุริมสิทธิ

ผู้แต่ง
พจน์ ปุษปาคม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
347.593 พ168ค 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร นิติบรรณาคาร 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4
Physical description
391 หน้า