เล่าเรื่องเมืองยุโรป เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
ชาลี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1