มงคลสูตร : หลักการพัฒนาชีวิต = Manggala Sutta : The Principle of Life Development /

ผู้แต่ง
จวน วรรณจันทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 จ188ม 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ฌ), 128 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.