ประวัติการบริหารคณะสงฆ์ไทย /

ผู้แต่ง
พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 พ975ป 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
250 หน้า ; 30 ซม.