ประวัติการบริหารคณะสงฆ์ไทย /

ผู้แต่ง
พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1