การแก้ปัญหายาเสพติดตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ = Solving the Drug-Problems According to Ovadapatimikkha /

ผู้แต่ง
แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.30136 ณ335ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-จ) 155 หน้า ; 30 ซม.