การประชุมวิชาการทางการตลาดระดับชาติครั้งที่ 1 "คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย /

ผู้แต่ง
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658.839593 ส243ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
272 หน้า