การศึกษาวิเคราะห์เรื่องตุงตามคติความเชื่อของชาวล้านนา = An Analytical Study of the TUNG According to Lanna Peoples's Belief

ผู้แต่ง
พระณัฐวุฒิ ฐิตมโน (อุทธิยา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1